#1

Τα Νούμερο ΕΝΑ σήμερα στον κόσμο

█▄░█ █░█ █▀▄▀█ █▄▄ █▀▀ █▀█    █▀█ █▄░█ █▀▀   █▀█ █▀▀ ▀█▀ █░█ █▀▀   █░█░█ █▀█ █▀█ █░░ █▀▄
█░▀█ █▄█ █░▀░█ █▄█ ██▄ █▀▄    █▄█ █░▀█ ██▄   █▄█ █▀░ ░█░ █▀█ ██▄   ▀▄▀▄▀ █▄█ █▀▄ █▄▄ █▄▀

US Charts no.1 week of 04 September 2021

Τα Νούμερο ΕΝΑ σήμερα στον κόσμο


█▄░█ █░█ █▀▄▀█ █▄▄ █▀▀ █▀█    █▀█ █▄░█ █▀▀   █▀█ █▀▀ ▀█▀ █░█ █▀▀   █░█░█ █▀█ █▀█ █░░ █▀▄
█░▀█ █▄█ █░▀░█ █▄█ ██▄ █▀▄    █▄█ █░▀█ ██▄   █▄█ █▀░ ░█░ █▀█ ██▄   ▀▄▀▄▀ █▄█ █▀▄ █▄▄ █▄▀

US Charts no.1 week 21 August 2021

Tags